శ్రీమతి మణి వడ్లమాని గారి ‘వాడు – నేను’

రచయిత పరిచయం:

శ్రీమతి మణి వడ్లమాని 2010లో కథారచన మొదలు పెట్టారు . ఇప్పటి వరకు దాదాపు డెబ్బయి కధలు పైగా వ్రాసారు.

వంగూరి ఫౌండేషన్ అమెరికా, తెలంగాణ అసోసియేషన్, గో తెలుగు.కామ్ వంటి సంస్థలు నిర్వహించిన కథారచన పోటీలలో ప్రతిష్ఠాత్మకమైన బహుమతులూ, పొందారు… . తొలి నవల ‘జీవితం ఓ ప్రవాహం’ చతుర మాసపత్రికలో ప్రచురితమైంది. “వాత్సల్య గోదావరి” అనే కథాసంపుటిని ‘కాశీపట్నం చూడర బాబు’ నవల లు పుస్తకాలుగా వచ్చాయి. , ‘ప్రయాణం’ వారు రచించిన మూడో నవలిక.

సభ్యత్వం నమోదు:

496followers
238Followers
582Comments
164Loves
35 
54 
67subscribe

Leave a Reply

అతిధి దర్శనాలు

అధ్యాయాలు

హర్షణీయం సభ్యత్వం కొరకు మీ ఈమెయిల్.

ధన్యవాదములు

హర్షణీయం సభ్యత్వం కొరకు మీ ఈమెయిల్.

496followers
238Followers
582Comments
164Loves
35 
54 
67subscribe